Home / Urdu Kalam

Urdu Kalam

Title Author Topic Date Player
jab kabhi kisi gull par ek nkhar Aaya Moin Ahsan Jazbi Urdu Kalam 17/08/2018
us but ke har farayb pe qurbaan say rahay Moin Ahsan Jazbi Urdu Kalam 17/08/2018
Chaman may thay to chaman hi ki dastan suntay Moin Ahsan Jazbi Urdu Kalam 10/08/2018
Danai Gham na mahram Raz ham Moin Ahsan Jazbi Urdu Kalam 10/08/2018
hamara nalah shab kamyab hai keh nahin Moin Ahsan Jazbi Urdu Kalam 10/08/2018
har jour na rawa ka muqabil rahain hain ham Moin Ahsan Jazbi Urdu Kalam 10/08/2018
us but ke har farayb pe qurbaan say rahay Moin Ahsan Jazbi Urdu Kalam 10/08/2018
Zindagi hai to bahar hal basar bhi hogi Moin Ahsan Jazbi Urdu Kalam 10/08/2018
ham dahr kay is wiranay may jo bhi nazarah kartay hain Moin Ahsan Jazbi Urdu Kalam 10/08/2018
Dil Sard Ho Moin Ahsan Jazbi Urdu Kalam 22/12/2017

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*