Home / Urdu Audio

Urdu Audio

468x60-muniri

Preacher Services Topics
Title Author Topic Date Player
Eid Ki Khushi Par Aham Paigham UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 29/04/2022
Eidul Fitr Ka Mubarak Din 2019 Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 05/06/2019
Eidul Azha Ka Paigham Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 17/08/2018
Qurbani Ka Paigham Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 17/08/2018
Eidul Fitr Ka Khas Paigham Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 15/06/2018
Eidul Fitr Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 15/06/2018
EidE Qurban Aour Zaruri Masayil Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 25/08/2017
Eidul Azha Ke Baad Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 16/09/2016
Eid Ka Aham Paigham Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 06/07/2016
Eidul Azha Ka Paigham Abdul Bari Nadvi Bhatkal Juma Khutbaat 25/09/2015
Ayyame Eid Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 03/10/2014
Eid-E-Qurban Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 03/10/2014
Qurbani Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 03/10/2014
Nafa Aur Nqsan Ka Meyar Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 09/09/2011
Ramzan Ke Bad Istiqamat Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 06/09/2011
Dunya Ki Besabati Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 04/12/2009
Haj Mission Part 2 Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 01/01/2009
JALD BAZI SHAITAN KA AMAL Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 20/12/2008
Fazaail-E-Darud Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 24/03/2008