Home / Urdu Audio

Urdu Audio

468x60-muniri

Preacher Services Topics
Title Author Topic Date Player
Jannat Aour Magfirat Ki Dawat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 18/02/2022
Jannati Ki Char Alaamatein Muhammed Shakirullah Rashadi Juma Khutbaat 07/01/2022
Jannat Ko Hasil Karne Ke Liye Sabqa Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 03/12/2021
Jannati Logou Ke Akhlaaq UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 28/05/2021
Jannat Aour Jannat Me Lejane Wale Aamaal Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 19/02/2021
Ajeeb Jannati Muhammed Shakirullah Rashadi Juma Khutbaat 18/12/2020
Jannat Aour Jahannam Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 14/02/2020
Jannati Shaks Ki Imtiyazi Khususiyaat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 24/01/2020
Jannat Tak Lejane Wale Aamaal Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 21/06/2019
Jannat Ka Husool Aour Nabi Ki Shifat Pane Ki Koshish Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 25/01/2019
Jannth aur Uske Mnazir Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 13/05/2016
Jannath ki taiyaree Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 05/06/2015