Home / Urdu Audio

Urdu Audio

468x60-muniri

Preacher Services Topics
Title Author Topic Date Player
Hazarat Aadam (AS) Aour Maidane Arafat Muhammed Shakirullah Rashadi Juma Khutbaat 03/06/2022
Aasmani Kitabon Ka Mutala Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 25/03/2022
Hazrath ayub Als aur un ki aazmaish part 2 Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 18/09/2020
Hazrath Ayub Als aur un ki Aazmaish (part1) Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 11/09/2020
Hazrat Maryam (AS) Ke Ahle Khana Ke Fazayil UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 31/01/2020
Akhlaque Ki Taqat Aour Quraish Ka Islam Muhammed Shakirullah Rashadi Juma Khutbaat 29/03/2019
Ahl Iman aur Unkay Qaideen Dr. Mahmud A Ghazi Juma Khutbaat 29/12/2018
Anbiya ki Zindagi Kay mukhtalif goshay Dr. Mahmud A Ghazi Juma Khutbaat 21/07/2018
Anbiya ki zindagi kay numayan pehlu Dr. Mahmud A Ghazi Juma Khutbaat 08/04/2018
Hazrat Musa ki zindagi ka namunah Dr. Mahmud A Ghazi Juma Khutbaat 16/03/2018
Nabioun Ki Ummat kay Awsaf Dr. Mahmud A Ghazi Juma Khutbaat 09/02/2018
Nabi Kareem (SAW) Ki sacchi Muhabbat Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 24/11/2017
Nabi Kareem (SAW) Ke Sacche Aashique Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 24/11/2017
Dars Quran 04 Mojizat Anbiya Muhammed Ayyub Dehlvi Dars-E-Quran 21/10/2017
Masjid-E-Aqsa Aour Musalman Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 21/07/2017
Hazrath Yousuf Alm Ka Kirdar part 2 Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 19/02/2016
Hazrath Yousuf Alm Ka Kirdar Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 12/02/2016
Hazrath Ibraeem Aleh salm aur unki Qurani Dowaee10 - 10 - 2014 Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 10/10/2014