Home / Urdu Audio

Urdu Audio

468x60-muniri

Preacher Services Topics
Title Author Topic Date Player
Wiladat Ba Saadat 13-10-1989 Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 21/12/2018
Ruhani Bahar Ki Amad 1989-10-13 Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 16/11/2018
Huququllah wa Huququr Rasul 1989-10-06 Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 13/11/2018
Islam Aur Muharram Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 10/09/2018
Isra-o-Miraj Riyazur Rahman Rashadi Urdu Speeches 17/05/2015
Allah Ka Shukr Kaise Ada KareN Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 18/07/2014
Ziyarate Madeena Aur Us Ke Adaab Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 21/10/2011
Haj ke Adab Aur us ke Ahkamat Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 07/10/2011
Mujhe Hai Hukme Azaan_ Part - {2} Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 30/09/2011
Mujhe Hai Hukme Azaan.. part {1} Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 23/09/2011
Shadi Sadi Karen Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 16/09/2011
Nafa Aur Nqsan Ka Meyar Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 09/09/2011
RAMZAN KA PEHLA ASHRAH RAHMAT KA HAI. Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 05/08/2011
Hum Ramzan Ka isteqbal Kaise Karen Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 29/07/2011
Masjid Ki Fazeelat Aur Us Ke Aadab Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 22/07/2011
Nau Jawani Allah Ki Badi Nem,at Hai. Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 15/07/2011
Taqwe Ki Fazeelat Aur Haqeeqat Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 08/07/2011
Meraj Me Ata Kardah Ahkamat Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 01/07/2011
Meraaj Ke Nukaat (24-06-2011) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 24/06/2011
Duwa Ek Nemat Part 2 (17-06-2011) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 18/06/2011
Dua Ek Nemat Part-1 ( 10-06-2011) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 10/06/2011
Nikah Ki Ahmiyat (Part-2) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 03/06/2011
Barkat wala nikah (03-06-2011) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 03/06/2011
Aulad ki Taleemo tarbiyat se kotahi jurme azeem hai (27-05-2011) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 28/05/2011
TAZKIRA-E-LUQMANE HAKEEM Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 20/05/2011
TAZKIRA-e-LUQMANe HAKEEM Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 13/05/2011
Madaris Ki Ehmiyat Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 06/05/2011
Nikah Aur Taqwa Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 29/04/2011
Mashwarah Aur ISteKharah Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 15/04/2011
Dulha Aur Dulhan Ki Muashirath Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 08/04/2011
Mojizat-e-Nabi Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 01/04/2011
Sukoon Ki Talash Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 25/03/2011
Zalza Aur Tusunami Islami Nqta e Nazar Se Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 18/03/2011
Nabowat Ke Chauthe Aur Pancwen Sal Ke Wakiyath Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 11/03/2011
Kare Nabowat ka Laihe Amal Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 04/03/2011
Agaz-e- wahee Ke Ahwal (25-02-2011) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 25/02/2011
Imam Al Ambiya Aur Khatme Nabowat (18-02-2011) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 18/02/2011
Mahe Rabiul Awal Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 11/02/2011
Nikah Me Taaun Sunnat Aur Farz Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 04/02/2011
Ism-e- Aazam Kiya hai (28-01-2011) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 28/01/2011
Asma-e-Husna (21-01-2011) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 21/01/2011
Auraton Ki Islah Ke Lie Qurani Misalen (14-1-2011) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 14/01/2011
Mahe Safar Aur Nikah (07-01-2011) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 07/01/2011
Ahkam-E-Satro Hijab Part - 2 Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 31/12/2010
Ahkame Sattr O Hijab Part 1 Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 24/12/2010
Yaume Ashoorah - (17-12-2010) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 17/12/2010
Inam Allah ki sunnat Riyazur Rahman Rashadi Urdu Speeches 12/12/2010
Dua-e- Moosa Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 10/12/2010
Jalse Ijra Nuqooshe Jame Riyazur Rahman Rashadi Urdu Speeches 10/12/2010
Islah-e-Muaasharah- 6 (3-12-2010) Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 03/12/2010