Home / Urdu Audio

Urdu Audio

468x60-muniri

Preacher Services Topics
Title Author Topic Date Player
Dunya Darul Asbab Hai UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 18/06/2021
Gour Wa Fikr Ka Maddah Paida Karne Ki Zarurat Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 18/06/2021
Qur'an Majeed ki 26Aayteen Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 18/06/2021
Razakarana Tour Par Khidmat Karne Walou Ki Fazeelat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 11/06/2021
Ek Dusre Ke Sath Bhalayi Ki Zarurat Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 11/06/2021
Palestine Ki Tareekhi, Sharyi Aour Insani Haisiyat Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 11/06/2021
Wiladat E Rasool Josh Malih Abadi Hamd-O-Naat 08/06/2021
Sawal Ki Umdagi Aour Husne Sawal Ki Khaslat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 04/06/2021
Noujawanou Aou Bacchou Ke Aouqat Ka Sahi Istemal Nihayat Zaruri Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 04/06/2021
Zabt Ki Had say Aah Wa Fughan tak Phonchay Hakim Mirza Hyder Baig Urdu Kalam 03/06/2021
Azm E Kohkani Pro. Aal Ahmed Suroor Urdu Kalam 02/06/2021
Tumhari Yad May Kaleem Usmani Urdu Kalam 02/06/2021
Ilm O Amal Part 01 Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 02/06/2021
Paigham Koi Lekar Hafiz Marghub Ahmed Hamdani Hamd-O-Naat 01/06/2021
Tumhari yad may Shakil Badayuni Urdu Kalam 01/06/2021
Ab Pesh Nazar Sirf Madinay ki Faza hai Kaif Banarasi Hamd-O-Naat 31/05/2021
Aap Biti- Interview Hafeez Jalandhri Interview 31/05/2021
Ilm O Amal Part 02 Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 31/05/2021
Parah 30 Amm Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 30/05/2021
Parah 29 Tabarak Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 29/05/2021
Parah 28 Qad Samia Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 28/05/2021
Baitul Maqdes tarekh ke aaeneh me Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 28/05/2021
Jannati Logou Ke Akhlaaq UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 28/05/2021
Parah 27 Qal Fama Khatbukum Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 27/05/2021
Parah 26 Hameem Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 26/05/2021
Parah 25 Ilaihi Yuraddu Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 25/05/2021
Parah 24 Faman Azalm Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 24/05/2021
Parah 23 Wamalia Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 23/05/2021
Parah 22 Wa Man Yaqnut Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 22/05/2021
Parah 21 Utlu Mauhiya Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 21/05/2021
Hujum e Bay Rukhi Nushur Wahidi Urdu Kalam 21/05/2021
Miya Biwi Ke Bahami Muhabbat Aour Ghar Ka Sukoon UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 21/05/2021
Parah 20 Amman Khalaq Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 20/05/2021
Parah 19 Wa Qalal lazeen Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 19/05/2021
Tazkiyah Nafs 01 Pro. Yusuf Saleem Chishti Urdu Speeches 19/05/2021
Tazkiyah Nafs 02 Pro. Yusuf Saleem Chishti Urdu Speeches 19/05/2021
Khayal Aaty Hi Shaz Tamkanat Urdu Kalam 19/05/2021
Parah 18 Qad Afalah Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 18/05/2021
Parah 17 Iqtaraba Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 17/05/2021
Parah 16 Qala alam Aqul Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 16/05/2021
Parah 15 Subhanallazi Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 15/05/2021
Parah 14 Rubama Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 14/05/2021
Eidul fitr atiye kudavandi hai Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 14/05/2021
Eid-Ul-Fitr Ka Din (2021) Faiyaaz Aalam Urdu Speeches 14/05/2021
Parah 13 Wama Ubarriu Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 13/05/2021
Eidul Fitr 2021 Ka Paigham Abdul Aleem Khateeb Urdu Speeches 13/05/2021
Parah 12 Wamamin Dabbah Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 12/05/2021
Parah 11 Yatazirun Ilaikum Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 11/05/2021
Parah 10 Walamu Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 10/05/2021
Parah 09 Qalal Malau Talha Bilal Maniyar Quran Recitation 09/05/2021