بنیادی صفحہ / اردو آڈیو

اردو آڈیو

468x60-muniri

Preacher Services Topics
عنوان مقرر/شاعر شعبہ تاریخ پلیر
ناز اشے بآواز یعقوب کولا سيد ابو بکر مالکي Naity Kalam 17/12/2012
دھمسو گيلو سيد ابو بکر مالکي Naity Kalam 25/03/2005