Home / Urdu Audio / Juma Khutbaat

Juma Khutbaat

468x60-muniri

Title Author Topic Date Player
Nabi Kareem (SAW) Ke Sahi Perokaar Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 23/10/2020
Viladate baa Sa'dath Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 23/10/2020
Rasool Alihis slam ke Vilada ki Roshni me Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 29/11/2019
Allah Ke Nabi (SAW) Ki Muhabbat Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 29/11/2019
Allah Ke Rasoll (SAW) Ki Ita'at Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 22/11/2019
Hubbe Rasool Saw Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 15/11/2019
Rasool (SAW) Ke Akhlaq Ko Aam Karne Ki Zaroorat Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 15/11/2019
Huzur (SAW) Ke Pakeezah Akhlaq Muhammed Shakirullah Rashadi Juma Khutbaat 15/11/2019
Nabi Kareem (SAW) Ki Biasat Ka Maqsad Part 2 Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 15/11/2019
Huzur (SAW) Ki Wafat Muhammed Shakirullah Rashadi Juma Khutbaat 08/11/2019
Rasool (SAW) Ki Wiladat Ka Mahina Aour Uska Paigham Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 08/11/2019
Nabi Kareem SAW Ki Wiladat-E-Basa'adat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 08/11/2019
Nabi Kareem (SAW) Ki Biasat Ka Maqsad Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 08/11/2019
Rasool-E-Pak (SAW) Par Darood Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 01/11/2019
Hazrat Umme Salamah (RA) Ke Manaqib UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 18/10/2019
Hazrat Ali Razia allah Anho Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 13/09/2019
Wiladat Ba Saadat 13-10-1989 Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 21/12/2018
Darood Shareef Ki Fazeelath Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 14/12/2018
Rasool-E-Akram SAW Ki Nabawi Khususiyaat Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 07/12/2018
Rasool-E-Akram SAW Par Darood Bhejne Ki Fazilat Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 07/12/2018
Mesaq-e-Madina Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 07/12/2018
Rasool AkramSAW ki Seerath Se Sabaq part2 Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 30/11/2018
Rasool SAW Ki Itaat Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 30/11/2018
Nabi Kareem SAW Ke Mojize Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 30/11/2018
Nabi Kareem SAW Ki Azmat Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 30/11/2018
Seerat-E-Rasool (SAW) Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 23/11/2018
Nabi Kareem (SAW) Ki Sacchi Muhabbat Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 23/11/2018
Rasool-E-Akram (SAW) Ki Bacchou Par Sahfqat Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 23/11/2018
Rasool Akram SAW ki Seerat se Sabaq part1 Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 23/11/2018
Ruhani Bahar Ki Amad 1989-10-13 Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 16/11/2018
Nabi Kami Dr. Mahmud A Ghazi Juma Khutbaat 16/11/2018
Seerat-E-Rasool (SAW) Ki Khususiyaat Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 16/11/2018
Rasool-E-Akram SAW Ki Wiladat-E-Ba Sadat Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 16/11/2018
Allah Ke Rasool (SAW) Ki Itaat Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 16/11/2018
Nabi KAreem (SAW) Ki Bisat Ka Haqeeqi Maqsad Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 16/11/2018
Rasool-E-Akram (SAW) Ki Muhabbat Ka Ek Mazhar Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 16/11/2018
Rasool Akram SAW ki Shan Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 16/11/2018
Rasool Akram SAw ki Shan Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 16/11/2018
Huququllah wa Huququr Rasul 1989-10-06 Riyazur Rahman Rashadi Juma Khutbaat 13/11/2018
Rasool AkramSaw ki Viladth e Basadth Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 09/11/2018
Gazvae uahad ki Roushani me Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 22/12/2017
Bitul Muqadas aur us ki Bazyabi Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 15/12/2017
Rasool-E-Akram (SAW) Par Darood Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 08/12/2017
Nabi Akram (SAW) Ki Khususiyaat Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 08/12/2017
Rasuoolulla Saw " Nubuoth se Hijrath tk Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 08/12/2017
Nabi Ke Huqooque Aour Unse Sacchi Muhabbat Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 01/12/2017
Uswa-E-Hasanah Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 01/12/2017
Rahmat-E-Aalam (SAW) Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 01/12/2017
Alla ke Rasuool Saw Wiladath se Nabuoth tk Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 24/11/2017
Darood Shareef Ka Amal Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 20/01/2017

 

  1. Avatar

    Assalamoalaikum, MashaAllah very knowledgeable bayanat of diffrent ulama-e-karam