Home / Urdu Audio / Juma Khutbaat

Juma Khutbaat

468x60-muniri

Title Author Topic Date Player
Youme Arafah Aour Qurbani Ki Azeem Sunnat Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 16/07/2021
Eidul Azha aur Qurbani ke Msail Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 16/07/2021
Mubarak Ayyam Ki Qadr Karein Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 16/07/2021
Qurbani Ka Haqeeqi Paigham Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 16/07/2021
Makhfi Amal Ki Ahmiyat Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 16/07/2021
Ashre Ziljijjah Me Nek Amal Ki Azmat Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 16/07/2021
Youm-E-Arafa Ke Fazayil UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 16/07/2021
Qurbani Ki Sunnat Aour Uska Paigham Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 16/07/2021
Ashr-E-Zilhijjah Ki Ahmiyat Wa fazeelat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 09/07/2021
Ashr-E-Zilhijjah Ki Aamad Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 09/07/2021
Zilhijjah Ke Das Aham Tareen Din Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 09/07/2021
Qur'an Majeed ki 26Aayteen part:4 Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 09/07/2021
Waqt Ki Niyamat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 02/07/2021
Qur'an Majeed ki 26Aayteen part:3 Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 02/07/2021
Dunya Ki Haqeeqat Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 02/07/2021
Qurbani Ki Sunnat Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 02/07/2021
Bacchou Ko Nasha Awar Ashya Se Dur Rakhne Ki Zarurat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 25/06/2021
Qur'an Majeed ki 26Aayteen part 2 Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 25/06/2021
Dunya Darul Asbab Hai UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 18/06/2021
Gour Wa Fikr Ka Maddah Paida Karne Ki Zarurat Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 18/06/2021
Qur'an Majeed ki 26Aayteen Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 18/06/2021
Razakarana Tour Par Khidmat Karne Walou Ki Fazeelat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 11/06/2021
Ek Dusre Ke Sath Bhalayi Ki Zarurat Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 11/06/2021
Palestine Ki Tareekhi, Sharyi Aour Insani Haisiyat Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 11/06/2021
Sawal Ki Umdagi Aour Husne Sawal Ki Khaslat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 04/06/2021
Noujawanou Aou Bacchou Ke Aouqat Ka Sahi Istemal Nihayat Zaruri Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 04/06/2021
Baitul Maqdes tarekh ke aaeneh me Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 28/05/2021
Jannati Logou Ke Akhlaaq UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 28/05/2021
Miya Biwi Ke Bahami Muhabbat Aour Ghar Ka Sukoon UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 21/05/2021
Eidul fitr atiye kudavandi hai Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 14/05/2021
Shab-E-Qadr Salamati Aour Khair Wali Raat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 07/05/2021
Lilatul qadar aur eid ul fitr ke ahkaam Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 07/05/2021
Ramazanul Mubrak Ke Aakhri Ayyam Aur Huqooq Ki Adayigi Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 07/05/2021
Ramazan Ke Aakhir Ashre Ki Azmat Wa Fazeelat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 30/04/2021
Niyyat Ki Ahmiyat (Part-2) Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 30/04/2021
Ramazan aur Etikaf Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 30/04/2021
Moujoodah Halat Me Hamra Rawaiyah Kya Ho Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 30/04/2021
Niyyat Ki Ahmiyat Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 23/04/2021
Ramazan Ke Rouzou Ki Fazeelat Aour Uske Adaab Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 16/04/2021
Nafs Ki Islah Me Roze Ka Kirdaar Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 16/04/2021
Ramazan Nekiyou Ka Maheena UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 16/04/2021
Ramazan aur Rooza Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 16/04/2021
Duaaou Ka Aehtimaam Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 16/04/2021
Roze Aour Quraan Ki Sifarish Muhammed Shakirullah Rashadi Juma Khutbaat 16/04/2021
Ramzanul Mubarak Ka Istiqbal Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 09/04/2021
Istiqbal-E-Ramazan Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 09/04/2021
Nekiyou Ke Mousam Ki Aamad Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 09/04/2021
Ramazanul Mubarak Ki Aamad Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 09/04/2021
Mahe Mubarak Ki Aamad Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 09/04/2021
Barkatou Wala Maeena UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 09/04/2021

 

One comment

  1. Assalamoalaikum, MashaAllah very knowledgeable bayanat of diffrent ulama-e-karam