Home / Urdu Audio

Urdu Audio

468x60-muniri

Preacher Services Topics
Title Author Topic Date Player
Ramazan Duaaou Ki Qabuliyat Ka Bhi Maheena Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 08/04/2022
Roza aur uska taqaza Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 08/04/2022
 file
Ramazan Ka Istiqbal Kaise Karein Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 01/04/2022
Ramazan Ki Aamad Aamad Hai UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 01/04/2022
Istqbal-e-Ramazan aur hamari zimmdariyaan Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 01/04/2022
 file
Ramazan Aour Quraan Muhammed Shakirullah Rashadi Juma Khutbaat 01/04/2022
Ramazan Aour Quraan se Talluq Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 01/04/2022
Zakaat Ke Ahkamaat Aour Masayil Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 25/03/2022
Moujudah Halaat Me Seerate Rasool (SAW) Se Rehnumayi Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 25/03/2022
Istiqbal-E-Ramazaan Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 25/03/2022
Ittihad waqt ka taqaza hai Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 25/03/2022
Aasmani Kitabon Ka Mutala Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 25/03/2022
Safr-e-Meraaj Ke Mushadat Muhammed Shakirullah Rashadi Juma Khutbaat 25/03/2022
Ramzanul Mubarak Ka Istiqbaal Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 25/03/2022
Islam Ke Ahkamat Par Mazbuti Se Amal Karne Ki Zarurat Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 18/03/2022
Mulk Ke Moujudha Halat Me Musalman Kya Karein Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 18/03/2022
Islaam Ko Thame Rakhne Me Hi Izzat Hai Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 18/03/2022
Shab-E-Braat Me Bhi Maghfirat Se Mehroom Log Muhammed Shakirullah Rashadi Juma Khutbaat 18/03/2022
Aoulad Allah Ki Azeem Niyamat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 18/03/2022
Islam Ki Sahi Taleemat Gairou Tak Pahunchane Wale Banein Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 18/03/2022
Hijaab Ka Karna Ikhtiyari Nahi Ho Sakta Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 18/03/2022
Aapas Ka Ittihad Doure Hazir Ki Aham Zarurat Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 11/03/2022
Istighfaar Ki Ahmiyat Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 11/03/2022
Niyamatou Ki Qadr Wa Qeemat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 11/03/2022
Quraan Ki Fazeelat Wa Barkat Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 11/03/2022
Mahe Shabaan Ki Fazeelat Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 11/03/2022
Nateja allah Ta'ala ke hath me Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 11/03/2022
Walidain Ke Saath Hunse Sulook Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 11/03/2022
Meraaj Ka Paigham Aour Sajde Ka Inaam Muhammed Shakirullah Rashadi Juma Khutbaat 11/03/2022
Maal Ke Fitne- Qiyamat Ki Nishani Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 04/03/2022
Nafs Ke Shar Se Bachna Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 04/03/2022
Husne muashrat Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 04/03/2022
Taayif Ke Safar Dard Naak Dastaan Muhammed Shakirullah Rashadi Juma Khutbaat 04/03/2022
Namaz Na Padhne Ka Anjaam Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 04/03/2022
Surah Al Muddassir Aayah 8-10 Tariq Akrami Nadvi Juma Khutbaat 01/03/2022
Pardah Kyun Hai? Aour Iski Zarurat Kya Hai? Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 25/02/2022
Jhoot Aour Jhooti Gawahi Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 25/02/2022
Allah ki Aazmaisheen Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 25/02/2022
Meraaj Ki Nishaniyan UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 25/02/2022
Taayif Ka Mazloom Aour Aaj Ka Musalmaan Muhammed Shakirullah Rashadi Juma Khutbaat 25/02/2022
Apni Shanakht Ke Saath Rehna Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 25/02/2022
Sura-E-Ikhlas Ka Paigham Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 25/02/2022
Mahe Rajab Aour Meraaj Ka Safar Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 25/02/2022
Qayamat Ke Qareeb Arabou Ke Halaat Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 18/02/2022
Pardah Shariat Ka Hissa Hai Ikhtiyari Nahi Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 18/02/2022
Jannat Aour Magfirat Ki Dawat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 18/02/2022
Moujudah Halat Aour Musalmaan Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 18/02/2022
Adl o infsaaf ko Khaim Rakhen Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 18/02/2022
Islam Mitne Ke Liye Nahi Aaya Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 11/02/2022
Ilm Ki Kami Aour Jahalat Ka Dour Doura Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 11/02/2022