Home / Urdu Audio

Urdu Audio

468x60-muniri

Preacher Services Topics
Title Author Topic Date Player
Khud Ki Ibadat: Shirk Ki Qism Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 29/10/2021
Sitara Parasti Shirk Ki Ek Qism Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 22/10/2021
Allah Ki Sifaat Me Dusrou Ko Shareek Karna (Part-3) Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 15/10/2021
Allah Ki Sifaat Me Dusrou Ko Shareek Karna (Part-2) Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 08/10/2021
Allah Ki Sifaat Me Dusrou Ko Shareek Karna Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 01/10/2021
Allah Ke Sath Ibadaat Me Shirk (Part-4) Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 24/09/2021
Allah Ke Saath Ibadaat Me Shirk Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 17/09/2021
Allah Ke Saath Shirk Ki Do Aham Qismein Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 10/09/2021
Shirk Ki Ibtida Kab Kaise Aour Kyu Huwi (Part-2) Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 27/08/2021