Home / Urdu Audio

Urdu Audio

468x60-muniri

Preacher Services Topics
Title Author Topic Date Player
Muaashre Me Buraiyou Ke Badhne Ki Wujuhaat Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 02/09/2022
Pareshaniyou Ke Asbaab Aour Ilaaj Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 02/09/2022
Deen aur istiqamth Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 26/08/2022
Islam Me Haath Phailane Ki Mamaniat Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 19/08/2022
Allah ki taqat Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 29/07/2022
Waqiaat Se Ibrat Lene Wale Banein Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 22/07/2022
Allah ki taraf daureen Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 22/07/2022
Sacha musalman Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 15/07/2022
Istighfaar Ki Zarurat Wa Ahmiyat Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 03/06/2022
Masjid aur Uski Ahmiyat Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 03/06/2022
Nikah aur aaj ka mahool Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 13/05/2022
Ramzan Ke Aakhri Ashre Ke Fazayil UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 22/04/2022
Ramazan Ka Istiqbal Kaise Karein Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 01/04/2022
Istighfaar Ki Ahmiyat Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 11/03/2022
Mahe Shabaan Ki Fazeelat Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 11/03/2022
Husne muashrat Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 04/03/2022
Allah ki Aazmaisheen Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 25/02/2022
hijab ki shari haisiyat Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 28/01/2022
Budhou Ka Adab Wa Aehtraam Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 21/01/2022
Masajid Ki Be Hurmati Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 14/01/2022
takbbur aur us ke nuqsanat Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 14/01/2022
Muashare Me Khair Ko Phailane Wale Banein Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 24/12/2021
Nek Logou Ki Sohbat Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 24/12/2021
Hazrat luqman ki naseehatee Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 24/12/2021
Khud Pasandi Ki Mazammat Iqbal Naitay Nadwi Juma Khutbaat 26/11/2021
Manfi Soch Aour Uska Ilaaj Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 19/11/2021
Nazar Ki Karistaniyan Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 19/11/2021
Andhi Muhabbat Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 08/10/2021
Hidayat Dena Allah Ke Haath Me Hai Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 01/10/2021
Insan Ki Kamyabi Ke Liye Char Aham Naseehatein Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 24/09/2021
Muhabbat Ke Sath Rehne Wale Muashre Ki Khubiyan UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 10/09/2021
Husne muashrat Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 03/09/2021
Istighfaar Ki Kasrat Jumla Masayil Ka Hal Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 03/09/2021
Insani Zindagi Par Alfaz Ke Asaraat Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 03/09/2021
Gair Mehsoos Tariqe Par Gairou Ki Taqleed Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 20/08/2021
Pakeeza Guftagu Ki Fazeelath UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 23/07/2021
Sawal Ki Umdagi Aour Husne Sawal Ki Khaslat UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 04/06/2021
Nafs Ki Islah Me Roze Ka Kirdaar Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 16/04/2021
Ramzanul Mubarak Ka Istiqbal Abdul Aleem Khateeb Juma Khutbaat 09/04/2021
Istiqbal-E-Ramazan Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 09/04/2021
Nekiyou Ke Mousam Ki Aamad Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 09/04/2021
Ramazanul Mubarak Ki Aamad Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 09/04/2021
Mahe Mubarak Ki Aamad Faiyaaz Aalam Juma Khutbaat 09/04/2021
Barkatou Wala Maeena UAE- Islamic Affairs & Awqaf Juma Khutbaat 09/04/2021
Istqbal-e-Ramazan Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 09/04/2021
Islam me khoud kushi Haraam hai Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 12/03/2021
Khudkashi Aour Samaji Rawayye Jafer Faqui Bhatkal Juma Khutbaat 05/03/2021
Apne Ghar Ko Islami Ghar Banayein Khawaja Moinuddin Akrami Juma Khutbaat 26/02/2021
Allah ki Taqat Maqsood Imran Rashadi Juma Khutbaat 12/02/2021
Galtiyou Ki Islaah Ka Nabawi Tareeqa Ansar Khateeb Madani Bhatkal Juma Khutbaat 05/02/2021